Konsern

Faktureringsrutiner

Faktureringsrutiner                                                                                                    Rjukan 01.09.18

Tinn Energi AS innfører månedsfakturaer for alle våre kunder, høsten 2018. Dette betyr at vi vil fakturere hver måned for forrige måneds forbruk.

Husholdningskundene våre vil faktureres hver måned fra september. Dette innebærer at forbruket for juli og august faktureres som tidligere, med forfall 10.10.18. Fra 1. september blir det månedsfaktura der forbruk for september blir fakturert i oktober med forfall 31.10.18.

Fritidsboligkundene våre vil få en avregning for forbruket i perioden 01.01.18 - 01.10.18 i oktober med forfall 10.11.18. Forbruk for oktober blir fakturert i november med forfall 30.11.18.

Næringskunder med a-konto vil få en avregning for forbruket for 01.01.18 - 01.10.18 i oktober med forfall 10.11.18. Forbruk for oktober blir fakturert i november med forfall 30.11.18.

Nettkunder i vårt forsyningsområde som også er kraftkunde hos Tinn Energi AS, blir avregnet for nett og kraft på samme faktura.

Du kan velge å betale med E-faktura, da sendes din faktura direkte til din nettbank.
Du kan også velge avtalegiro, ta kontakt med din bank og oppgi ditt KID-nummer, som du finner på fakturaens girodel nederst til venstre. Du vil ved avtalegiro motta fakturagrunnlag i posten.
Ved forfall blir fakturaen trukket direkte på din konto.

Ved prisendring vil varsling skje 14 dager før prisendring.
Prisendring annonseres i lokalavisen, Rjukan Arbeiderblad.

Betalingsutsettelser må avtales før forfallsdato på faktura.

FAKTURA/FORFALLSDATOER 2018

HUSHOLDNING

Faktura dato          Forfallsdato
23.01.18               12.02.18
23.03.18               10.04.18
22.05.18               11.06.18
16.07.18               10.08.18
17.09.18               10.10.18

Månedsfakturering:

10.10.18             31.10.18
09.11.18             30.11.18
10.12.18             31.12.18

 

NÆRING/ FRITIDSBOLIGER

Fakturadato           Forfallsdato
23.01.18               12.02.18
19.04.18               11.05.18
16.07.18               10.08.18
16.10.18               12.11.18

 

Månedsfakturering:

10.10.18             31.10.18
09.11.18             30.11.18
10.12.18             31.12.18

 

 

 

 

 - En trygg kontakt