Nett

Historien bak Tinn Energi

Bilde: 

Tinn kommunale elektrisitetsverks gamle lokalerTinn kommunale elektrisitetsverks gamle lokaler.

I 1914 nedsatte herredsstyret en ny komité - Tinn kommunale elektrisitetskomité. Den hadde sitt første møte 20. juni 1914 i skolehuset på Rollag, 8 dager før det fatale skuddet falt i Sarajevo og utløste 1. verdenskrig.

 

 

 

 

Elverkets lastebil, brukt til renovasjon. I førersetet sitter Thorleif Olsen.

På styremøtet 3. mars 1916 fremmet komitéen ønske om det skulle opprettes et kommunalt elektrisitetsverk. De sendte brev til herredsstyret med anmodning om at de opprettet en kommunal forsyning, når de fant det økonomisk forsvarlig.

 

 

 

 

 

 

Tronstadgate, en av de første transformatorkioskene på Rjukan

Den 17. februar 1919 vedtok herredsstyret å kjøpe A/S Bøens Vand- & Lysverk. Et av kravene var nå at de ansatte i private Bøen skulle følge med over i Tinn Kommunale elektrisitetsverk Bestyrer Rosenvold ble tilbudt stillingen som butikksjef. Han skulle beholde sin tidligere årslønn på kr. 4.500,- + dyrtidstillegg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverkets avdeling i Tinn Austbygd.

Vinteren 1971 ble elverket enig med A/S Rjukanfos om overtakelse av strømforsyningen og strømnettet i byen. En begivenhet for elverket og teknisk etat var innflytting i nytt bygg på 'Glade hjørnet'. Man hadde i flere år hatt kummerlige lokaliteter for funksjonærstaben.
Nå fikk man lyse og trivelige lokaler.

 

Elverkets anleggslager på Bruflot.

 

 
 

 
 

 - En trygg kontakt