Konsern

Grønn kraft

Her finner du våre strømavtaler med pris og informasjon. 

Elsertifikater innføres i Norge fra 1. januar 2012.
Målet er økt produksjon av fornybar strøm.
Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.

Les mer på http://www.nve.no/elsertifikater

 

Elhub sin portal har åpnet

Les mer om dette på denne siden.

 - En trygg kontakt