Konsern

Priser

Fra 01.01.19 har Tinn Energi AS følgende pris for sine kundegrupper;

  • KH4 Husholdningskunder
  • KH5 Fritidsboliger
  • KT4 Små næringslivskunder
  • KTM5 Store næringslivskunder
  • KTI5 Næringslivskunder Industri (Gjelder for kunder med næringskode 5 t.o.m 33.)

 

Produkt «Tinn variabel»:  

  • Pris gjeldende fra 01.01 2019            45,00 øre/kWh inkl. alle avg.

Ingen tillegg eller bindingstid. Pris kan endres med 1 mnd. varsel. Endring varsles over SMS, selskapets hjemmeside og/eller annonsering i lokalavis. Kunder med fastpris i 2018, blir automatisk overført til dette produktet 01.01 2019.

 

Produkt «Tinn industri»:

  • Pris gjeldende fra 01.01 2019              38,75 øre/kWh inkl. alle avg. 

Gjelder for kunder med næringskode 5 t.o.m 33.

 Ingen tillegg eller bindingstid. Pris kan endres med 1 mnd. varsel. Endring varsles over SMS, selskapets hjemmeside og/eller annonsering i lokalavis. Kunder med fastpris i 2018, blir automatisk overført til dette produktet 01.01 2019.

 

Produkt «Tinn spotpris»:

  • Pris gjeldende fra 01.01 2019, månedsmiddel referert Nordpool spotpris i prisområde NO2, med tillegg for statlige avgifter.

Ingen fastbeløp, påslag eller bindingstid.

 

 

 

Byggestrøm opp- og nedtaking: kr. 1500,- (inkl. 25% mva)

Påsettinggebyr etter stenging   : kr. 625,- (inkl. 25% mva)

 

Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrenter.

 - En trygg kontakt