Nett

Om Tinn Energi

Bilde: 

Tinn Energi AS eies av Tinn kommune og er med sine 40 ansatte og 140 mill.kr i omsetning, en av hjørnesteinsbedriftene i Tinn.

Selskapet har områdekonsesjon for strømnett innenfor Tinns grenser, leverer elektrisk kraft til innbyggere og næringsliv i kommunen, forvalter kommunens konsesjonskraft, samt bygger og eier et høyhastighets fibernett for levering av blant annet tv og internett.

Selskapet er også eier av tre datterselskaper og leverer elektroinstallasjonstjenester gjennom Tinn Energi Installasjon AS, produksjon av elektrisk energi gjennom småkraftselskapet Tinn Energi Produksjon AS og planlegger et fremtidsrettet datalagringsanlegg gjennom Rjukan Mountain Hall AS.

Som offentlig eid selskap er vi opptatt av å levere kvalitet i alle ledd, kvaliteter som i neste omgang representerer økte samfunnsverdier i Tinn. Et mye brukt begrep er samfunnsansvarlig forretningsdrift, som for energiselskapet bl.a betyr:

 • Rimelige kraftpriser.
 • Konkurransedyktige priser på andre tjenester/produkter.
 • Bidrag til aktiviteter i lokalsamfunnet.
 • Næringsutvikling innenfor egne forretningsområder.
 • Investeringer i god og riktig infrastruktur for strøm og bredbånd.
 • Sunn økonomi i selskapet.
 • Merverdi for kunden.
 • Rom for egenutvikling og verdiøkning av selskapet.
 • Trygge og lønnsomme arbeidsplasser i lokalmiljøet.
 • Godt omdømme.
 • Høy kompetanse innenfor sine områder med mer.
 • Økonomisk utbytte til eier.

Alle disse punktene representerer økte samfunnsverdier og slik sett avkastning i fra et offentlig eid selskap som Tinn Energi AS.

Som bransjen generelt fokuserer vi på effektivisering og utvikling i alle deler av virksomheten. Det er viktig å ha fokus på og å skape en merverdi for kunden, slik at disse ser seg tjent med å benytte våre tjenester. Vi jobber også aktivt med å være synlige i lokalsamfunnet ved ulike bidrag til mange arrangementer og aktiviteter i Tinn.

 

Daglig leder, Andres Sætre                                                                                                            

Tinn Energi AS

 

 - En trygg kontakt