Gaustatoppen

V har installert nye moderne strømmålere for våre kunder.

Moderniseringen omtales gjerne som Avansert måle- og styringssystem (AMS) eller Smart strøm.

Fordelene med innføringen av AMS er mange:

Enklere

Du slipper å lese av måleren hver måned. Riktig forbruk blir registrert automatisk hver eneste time gjennom døgnet.

Tryggere

Nettselskapet får bedre oversikt over nettet og det gjør vedlikehold, planlegging og utbygging enklere. Etter hvert vil vi også få på plass systemer slik at vi blir varslet automatisk ved strømbrudd.

Smartere

Smarte målere gir bedre oversikt over strømforbruket på Min side, og gjør det enklere å spare strøm. Ved å kjøpe utstyr for overvåkning og styring av strømforbruket fra eksterne leverandører kan du fjernstyre varme og lys fra et panel eller mobiltelefonen.

Smarte strømmålere er ikke helsefarlige

Statens strålevern presiserer at strålingen fra de nye smarte strømmålerne (også kalt AMS målere) er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

Statens strålevern har gått ut med informasjon om stråling fra de smarte målerne som alle strømkunder i landet nå får. De beroliger alle med følgende fire forhold:

  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak.
  • Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.
  • Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKM) vil i samarbeid med Statens strålevern gjennomføre kontrollmålinger av strålingen fra målerne etter hvert som de installeres i norske hjem i perioden 2017–2019.
Meny