Slik bytter du strømleverandør

Skifte av kraftleverandør er gratis. Når du vil skifte kraftleverandør, må du først inngå en kraftkjøpsavtale med din nye kraftleverandør.

Det er fort gjort å bytte strømleverandør og prosessen er enklere enn mange tror. Har du en strømleverandør fra før og ønsker å bli kunde hos oss? Slik fungerer det:

Trinn i skifteprosessen

Din nye kraftleverandør vil som regel hjelpe deg med de praktiske gjøremål rundt et bytte.

Vanligvis kreves det ikke mer av deg enn at du returnerer en tilsendt kontrakt i underskrevet stand og at du leser av strømmåleren din 8- 20 virkedager før byttedatoen.

De fleste kraftleverandører har rutiner for å varsle din nåværende kraftleverandør og netteier om leverandørskifte.
Kraftleverandør skal sørge for at måleren blir avlest 8-20 virkedager før byttedato og sende dette til netteier for godkjenning.

Du som kunde må selv lese av strømmåleren og gi kraftleverandøren beskjed om hva måleren står på minimum 8 virkedager før byttedato.

Dersom dette ikke blir gjort, annuleres leverandørbyttet.
Bytte av kraftleverandør kan skje hver dag. Din lokale netteier skal imidlertid ha melding om leverandørbyttet 3-6 virkedager i forveien.

Oppsigelsestid hos din nåværende kraftleverandør er normalt 2 uker. Det betyr at levering av kraft fra en ny leverandør normalt vil kunne komme i gang ca. 2 uker etter bestilling.

Dersom du har en kontrakt med bindings-/oppsigelsestid, eventuelt at kontrakten er uoppsigelig inntil avtalens utløp, bør du ikke inngå en ny avtale som trer i kraft før den gamle kontrakten utløper.
Mens du fritt kan velge leverandør av elektrisk kraft, er transportøren av kraften frem til boligen din monopolbasert. Du kan altså ikke velge en annen netteier enn den som eier nettet der du bor.

Norges vassdrags -og energidirektorat (NVE) setter grenser for hvor store inntekter netteieren kan ta inn på sin monopolvirksomhet.

Du velger ganske enkelt en strømavtale på vår nettside og fyller ut bestillingsskjema. Dette er gjort på et par minutter. Eventuelt kan du ta kontakt med oss direkte på mail eller telefon.

Når du har bestilt, ordner vi oppsigelsen hos strømleverandøren du har i dag og du trenger ikke å foreta deg noe. Det eneste tilfellet hvor du selv må gjennomføre en oppsigelse er hvis du flytter fra en adresse og ønsker å si opp strømmen for godt.

Du vil få en opphørsfaktura hos leverandøren din for strømmen du har brukt frem til du ble kunde hos oss. Deretter får du strømregningene dine fra Tinn Energi og Fiber. Det er kun mulig å ha én strømleverandør av gangen, så du kan være trygg på at du slipper å betale dobbelt når du bytter strømleverandør.

Mens du fritt kan velge leverandør av elektrisk kraft, er transportøren av kraften frem til boligen din monopolbasert. Du kan altså ikke velge en annen netteier enn den som eier nettet der du bor.

Norges vassdrags -og energidirektorat (NVE) setter grenser for hvor store inntekter netteieren kan ta inn på sin monopolvirksomhet.

Noen typiske feil som vil forsinke prosessen:

  • Målepunkt-ID mangler eller er feil.
  • Navn stemmer ikke med det netteier har (kan f. eks. ektefelle eller samboer være registrert hos netteier?)
  • Målerpunkt-ID stemmer ikke med navn og adresse på kunden.
  • Måleravlesning mangler.

Overdragelse av strømabonnement

Ta kontakt med oss for å overdra strømabonnementet.