Strøm i soloppgang

Tinn Energi AS er et selskap skapt av Tinnsamfunnet, eid av Tinnsamfunnet og leverer sine produkter til Tinnsamfunnet. Derfor er vi opptatt av at bedriften utvikler seg på en måte som innbyggere og næringsliv i Tinn er tjent med.

Virksomheten er konsentrert om produksjon, omsetning av elektrisk energi, overføring av elektrisk kraft og bredbånd. Konsernet har i 2019:

  • 34 ansatte
  • 7500 nettkunder
  • 7300 kraftkunder
  • 2200 bredbåndskunder
  • En omsetning på 160 MNOK

Konsernet Tinn Energi AS har bidratt til et levedyktig lokalsamfunn i mer enn 100 år.

Våre verdier

Langsiktighet
Pålitelighet
Arbeidsglede
Kompetanse

Vårt hovedmål

Tinn Energi AS er en hjørnesteinsbedrift i Tinn og skal fremstå med soliditet og samfunnsansvar.

Historien til Tinn Energi AS

Les om vår lange historie her.

Årsberetninger

Årsberetninger er tilgjengelige gjennom Brønnøysundregistrene.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt Tinn Energi AS:

Åpningstider

08.00-15.00

Telefon

    Nyheter fra Tinn Energi konsern

    Meny