Historien til Tinn Energi

Såheim kraftstatsjon

Få oversikten over Tinn Energis lange og innholdsrike historie.

timeline_pre_loader

1908: Tildeling av konsesjonskraft

Tinn kommune ble tildelt 600 hk konsesjonskraft til en pris av 25 kr/hk.

1914: Kommunal elektrisitetskomité

Kommunestyret satte ned en «elektrisitetskomité» for å utrede energiforsyning til den del av befolkningen som ikke var en del av Hydros utbygging.

 

Tinn kommunale elektrisitetsverks gamle lokaler.

Tinn kommunale elektrisitetsverks gamle lokaler.

1915: Kraftverk og innlagt elektrisk strøm til skoler og kommunale bygg

Som alternativ til å bygge kostbare overføringer fra kraftverkene i Vestfjorddalen til bygdene, forelå det alternative planer for bygging av lokale småkraftverk til forsyning av bl.a. Atrå og Austbygde.

 

Samme år ble Såheim kraftverk satt i drift og kommunens rett til uttak av konsesjonskraft på kraftverkets vegg var en realitet.

 

Kommunen gjorde vedtak om at alle skoler og kommunale bygg skulle ha innlagt elektrisk strøm.

1917: Etablering av Tinn kommunale Elektrisitetsverk

I kommunale regnskaper ble det bokført 194 000 kr til investeringer til alminnelig elektrisitetsforsyning og etableringen av Tinn kommunale Elektrisitetsverk var en naturlig konsekvens av aktiviteten.

 

Elverkets lastebil, brukt til renovasjon. I førersetet sitter Thorleif Olsen.

Elverkets lastebil, brukt til renovasjon. I førersetet sitter Thorleif Olsen.

1919: Overtagelser

Tinn kommunale Elektrisitetsverk overtar Bøen vann og lysverk. I avtalen inngikk også en elektrisk forretning som inn i 1960-årene utgjorde en betydelig del av elektrisitetsverkets økonomi.

 

Vestfjorddalen inkludert Mæl og Miland fikk elektrisk lys.

 

Tronstadgate, en av de første transformatorkioskene på Rjukan

Tronstadgate, en av de første transformatorkioskene på Rjukan.

1920: Videre utbygning

Nå hadde de langt fleste av de som ønsket det fått elektrisk lys i både Atrå, Gjøystdal og Austbygde.

1922: Lysfest for Tessungdalen

Det ble avholdt stor lysfest på Olesrud gård i anledning av at Tessungdalen hadde fått elektrisk lys.

1924: Overtakelse av forsyning

Dette året overtok elektrisitetsverket forsyningen til private boliger på Tveito fra Norsk Hydro Salpeterfabrikker.

1950: Forbruksvekst

Etter krigen og utover i 50-årene tiltok forbruksveksten. Bygdenettet var nær ved å bryte sammen og store investeringer var nødvendig for å holde tritt med lastutviklingen.

 

Kundetallet økte til 1778, omsetningen til ca. 800 000 kr og et overskudd på 139 kr.

1951: Møsvatn

Første kunde ved Møsvatn.

1954: Gaustatoppen

Strøm til Gaustatoppen var på plass.

1955: Landsomfattende strømrasjonering

Dette året ble det innført landsomfattende strømrasjonering, som varte helt til 1960. Abonnentene ble tildelt kvoter og straffegebyr for overforbruk ble innført.

1962: Butikken ble lagt ned

Elektrisitetsverkets butikk ble nedlagt.

1965: Sammenslåing med Hovin Kraftlag

Hovin Kraftlag blir slått sammen med Tinn kommunale elektrisitetsverk.

1969: Kvitåvatn

Området Kvitåvatn med Gaustablikk Høyfjellshotell (1970) fikk strøm.

1971: Overtagelse av Hydros kunder

Tinn kommunale elektrisitetsverk overtar alle Hydros kunder på byen.

1978: Lysfest for Skirvedalen

Lysfest på Skirva Fjellkirke som markering av strøm til Skirvedalen.

1981: Ny transformatorstasjon

Bygdenettet forsynes fra ny transformatorstasjon ved Mæl kraftverk.

1983: Skardfoss og Hylldalen

Skardfoss og Hylldalen hytteområder fikk strøm.

1991: Skille mellom nett og energi

Stortinget vedtok ny energilov, der det ble innført et skille mellom nettet som transportsystem for elektrisk energi (monopol) og energien som et konkurranseutsatt produkt.

1999: Flere overtakelser

Statkraft overdro fjellanleggene til Tinn Energi, seinere også forsyningen til Statkraft sine boliger på Dale.

2000: Tinn Energi AS

Skilt ut som aksjeselskap under navnet Tinn Energi AS, med Tinn kommune som 100% eier.

2003: Tinn Energi Produksjon AS

Datterselskapet Tinn Energi Produksjon AS ble etablert og selskapets første kraftverk (Stegaros kraftverk) ble satt i drift.

2004: Tinn Energi Installasjon AS

Installasjonsvirksomheten ble skilt ut i eget datterselskap under navnet Tinn Energi Installasjon AS.

2002: TinnCom AS

I samarbeid med kommunen og Rjukan Næringshage, ble TinnCom AS stiftet.

2004: Nytt administrasjonsbygg

Nytt administrasjonsbygg stod klart til innflytting.

2012: Energiforsyning til Hydro Rjukan Næringspark

Tinn Energi AS overtok energiforsyningen i Hydro Rjukan Næringspark.

2013: Avvikling av Tinn Energi Installasjon AS

Tinn Energi Installasjon AS ble avviklet og virksomheten solgt til de ansatte.

2018: Dagens status

Status ved utgangen av 2018 er at alle innmatingspunkter er oppgradert.
Meny