Til alle våre kunder,
På grunn av markedsutviklingen, styrt av vedvarende kaldt og tørt vær, ser vi oss dessverre nødt til å endre prisen på «Tinnpris» f.o.m. 17.02.21. Den nye prisen vil være 67,5 øre/kWh inkl. mva og alle avgifter. Ingen tillegg eller bindingstid. Pris kan endres med 14 dagers varsel. Gitt forholdene er dette fremdeles en gunstig pris og vi bestreber å holde den lavest mulig.

Vi følger nøye med utviklingen og håper markedet snur snart.

Meny