Til alle våre kunder,
På grunn av markedsutviklingen ser vi oss dessverre nødt til å endre Tinnpris og Tinn Spotpris f.o.m. 01.02.2021. Den nye Tinnprisen vil være 42,50 øre/kWh eks. mva, inkl. grønne el.sertfikater. For Tinn Spotpris vil det bli et påslag på spot-områdepris på 4 øre/kwh eks. mva, inkl. grønne el.sertifikater.

Vi følger nøye med på markedsutviklingen, og vil justere pris ut ifra dette.

Meny