Bestill strøm næring

Såheim kraftstasjon

Tinn Energi kan tilby flere typer strømavtaler til næringskunder, enten avtaler som følger svingningene i markedet gjennom året, eller avtaler med årlige faste rammer.

Tinnpris

Ny pris fra 01.04.2020:
29,50 øre/kwh inkl. grønne el.sertfikater  eks. mva.
Ingen påslag, månedsgebyr eller bindingstid

Tinn Spotpris

Avtalen følger Nordpool. Vi handler inn strøm til denne avtalen direkte på NordPool, den nordiske kraftbørsen. Ingen fastbeløp, månedsgebyr, eller bindingstid.

Ny pris fra 01.11.2020: Påslag på 3 øre/kwh inkl. grønne el.sertifikater.

Tinn Industri

Avtale for næringskunder som er registrert med næringskode innenfor kode 5-33 i Brønnøysund (krever egenerklæringskjema).

Standard avtale

Tinn Energi sine vilkår for tilknytning og strømlevering i henhold til leveringsplikten.

Næringskunder

Last ned alminnelige vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m. v. (.pdf)

Bestill strøm Tinn næring nå!

Gå videre for å sende din henvendelse til oss.

Meny