Bestill strøm næring

Såheim kraftstasjon

Tinn Energi kan tilby flere typer strømavtaler til næringskunder, enten avtaler som følger svingningene i markedet gjennom året, eller avtaler med årlige faste rammer.

Tinnpris

30,50 øre/kwh inkl. grønne el.sertfikater eks. mva.

Ingen påslag, månedsgebyr eller bindingstid. Pris kan endres med 14 dagers varsel. Endring varsles over SMS, selskapets hjemmeside og/eller annonsering i lokalavis.

Ny pris fra 01.02.21: 42,50 øre/kwh inkl. grønne el.sertfikater eks. mva.

Tinn Spotpris

Avtalen følger Nordpool. Vi handler inn strøm til denne avtalen direkte på NordPool, den nordiske kraftbørsen. Ingen fastbeløp, månedsgebyr, eller bindingstid.

Påslag på 3 øre/kwh eks. mva., inkl. grønne el.sertifikater.

Ny pris fra 01.02.21: Påslag på 4 øre/kwh eks. mva., inkl. grønne el.sertifikater.

Standard avtale

Tinn Energi sine vilkår for tilknytning og strømlevering i henhold til leveringsplikten.

Næringskunder

Last ned alminnelige vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m. v. (.pdf)

Bestill strøm Tinn næring nå!

Gå videre for å sende din henvendelse til oss.

Meny