Bytte av leverandør

Elv

Rutiner ved bytte av leverandør: Skifte av kraftleverandør er gratis. Når du vil skifte kraftleverandør, må du først inngå en kraftkjøpsavtale med din nye kraftleverandør.

Trinn i skifteprosessen

1. Ta kontakt med den leverandøren du ønsker å skifte til
2. Avlesing av strømmåleren
3. Hvor lang tid tar det?
4. Netteier har monopol

1. Ta kontakt med den leverandøren du ønsker å skifte til

Din nye kraftleverandør vil som regel hjelpe deg med de praktiske gjøremål rundt et bytte.

Vanligvis kreves det ikke mer av deg enn at du returnerer en tilsendt kontrakt i underskrevet stand og at du leser av strømmåleren din 8- 20 virkedager før byttedatoen.

De fleste kraftleverandører har rutiner for å varsle din nåværende kraftleverandør og netteier om leverandørskifte.

2. Avlesing av strømmåleren

Kraftleverandør skal sørge for at måleren blir avlest 8-20 virkedager før byttedato og sende dette til netteier for godkjenning.

Du som kunde må selv lese av strømmåleren og gi kraftleverandøren beskjed om hva måleren står på minimum 8 virkedager før byttedato.

Dersom dette ikke blir gjort, annuleres leverandørbyttet.

3. Hvor lang tid tar det?

Bytte av kraftleverandør kan skje hver dag. Din lokale netteier skal imidlertid ha melding om leverandørbyttet 3-6 virkedager i forveien.

Oppsigelsestid hos din nåværende kraftleverandør er normalt 2 uker. Det betyr at levering av kraft fra en ny leverandør normalt vil kunne komme i gang ca. 2 uker etter bestilling.

Dersom du har en kontrakt med bindings-/oppsigelsestid, eventuelt at kontrakten er uoppsigelig inntil avtalens utløp, bør du ikke inngå en ny avtale som trer i kraft før den gamle kontrakten utløper.

4. Netteier har monopol

Mens du fritt kan velge leverandør av elektrisk kraft, er transportøren av kraften frem til boligen din monopolbasert. Du kan altså ikke velge en annen netteier enn den som eier nettet der du bor.

Norges vassdrags -og energidirektorat (NVE) setter grenser for hvor store inntekter netteieren kan ta inn på sin monopolvirksomhet.

Noen typiske feil som vil forsinke prosessen:

  • Målepunkt-ID mangler eller er feil.
  • Navn stemmer ikke med det netteier har (kan f. eks. ektefelle eller samboer være registrert hos netteier?)
  • Målerpunkt-ID stemmer ikke med navn og adresse på kunden.
  • Måleravlesning mangler.

Overdragelse av strømabonnement

Du kan ringe til Tinn Energi AS, tlf. 35 08 09 00, eller ta kontakt med oss på annen måte, for å overdra strømabonnementet ditt til oss.

Meny