Bytte av leverandør

Elv

Rutiner ved bytte av leverandør: Skifte av kraftleverandør er gratis. Når du vil skifte kraftleverandør, må du først inngå en kraftkjøpsavtale med din nye kraftleverandør.

Trinn i skifteprosessen

Noen typiske feil som vil forsinke prosessen:

  • Målepunkt-ID mangler eller er feil.
  • Navn stemmer ikke med det netteier har (kan f. eks. ektefelle eller samboer være registrert hos netteier?)
  • Målerpunkt-ID stemmer ikke med navn og adresse på kunden.
  • Måleravlesning mangler.

Overdragelse av strømabonnement

Du kan ringe til Tinn Energi AS, tlf. 35 08 09 00, eller ta kontakt med oss på annen måte, for å overdra strømabonnementet ditt til oss.

Meny