Bestill strøm til din bedrift

Tinn Energi og Fiber kan tilby flere typer strømavtaler til næringskunder i Tinn kommune. Velg mellom avtale som følger svingningene i markedet eller en avtale med faste rammer.

Tinnpris

120 øre/kwh inkl. grønne el.sertfikater eks. mva.

(Gjelder fra 01.02.22)

Ingen tillegg eller bindingstid. Pris kan endres med 14 dagers varsel. Endring varsles over SMS, selskapets hjemmeside og/eller annonsering i lokalavis.

Tinn spotpris

Tinn Spotpris Timesmålt:

Påslag på 4 øre/kWh inkl. grønne el.sertifikater eks. mva.

Ingen fastbeløp eller bindingstid.
Nordpool spotpris i prisområde NO2.

Tinnpris

120 øre/kwh inkl. grønne el.sertfikater eks. mva.

Ingen tillegg eller bindingstid. Pris kan endres med 14 dagers varsel. Endring varsles over SMS, selskapets hjemmeside og/eller annonsering i lokalavis.

Passer best for alle som liker å ha en forutsigbar pris.

Tinn spotpris, timesmålt

Spotpris varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel.

Påslag på 4 øre/kWh inkl. grønne el.sertifikater eks. mva. Ingen fastbeløp eller bindingstid.

Med Tinn Spot timesmålt følger strømprisen din strømprisen time for time + myndighetspålagte elsertifikater. Som prisgrunnlag brukes Nordpool ASA områdepris etter konkurransetilsynets krav (for Tinn er dette Nordpool spotpris i prisområde NO2 Kristiansand). Se Nordpool sine nettsider for informasjon om pris og prisutvikling. Prisen er oppgitt i NOK/MWh, flytt komma ett hakk til venstre for å få pris  for øre/kWh (prisen er eks. mva).

Standard kraftleveringsavtale

Tinn Energi & Fiber sine vilkår for tilknytning og strømlevering i henhold til leveringsplikten.

Næringskunde