OM TINN ENERGI GRUPPEN

Velkommen til Tinn Energi Gruppen

Tinn Energi Gruppen er heleid av Tinn kommune, og består av selskaper som produserer, distribuerer og omsetter strøm. I tillegg til har vi salg og utbygging av bredbåndstjenester. Vårt hovedkontor er på Rjukan. Vi er stolte av våre historiske røtter, som strekker seg over 100 år tilbake i tid. Tinn Energi Gruppen er opptatt av en videreutvikling til det beste for både våre kunder og eiere. Vi har et sterkt engasjement for, og ønske om å bidra til det grønne skiftet innen kraft og energibransjen. Per i dag har Tinn Energi Gruppen i overkant av 40 ansatte, rundt 7600 kraftkunder og 2700 bredbåndskunder.

Våre verdier

VÅR VISJON

Tinn Energi Gruppen – Konkurransedyktig og bærekraftig med fremtidsrettet kompetanse

Med historien i ryggen skal vi bygge videre på stoltheten av å være en del av det grønne skiftet

Vi skal alltid søke bærekraftige løsninger

Bygge kompetanse for effektivisering og delta i den digitale utviklingen for å utnytte mulighetene

Konkurransedyktige betingelser for våre kunder – ærlige og relevante produkter og tjenester som vi rakrygget kan stå inne for

Vi skal søke å etablere oss i nye markeder som er naturlige for oss, samt å øke vår egen produksjonskapasitet innen sol- og vannkraft

Tinn Energi & Fiber AS

Tinn Energi & Fiber leverer strøm, fiber, underholdning og smarthjem-produkter til boliger, fritidsboliger, industri og næring i Tinn Kommune.

Stannum AS

Stannum har konsesjon på nettdrift i Tinn Kommune. Nettdrift var tidligere en del av Tinn Energi & Fiber, men ble skilt ut i eget selskap i 2020.

Telemark Kraft AS

Tinn Energi & Fiber AS kjøpte 100% av aksjene i Telemark Kraft i april 2022, og lanserer selskapet som et heldigitalt, landsdekkende strømselskap primært for bedriftsmarkedet.

Tinn Energi Produksjon AS

Eier og drifter 2 mindre kraftverk lokalt i Tinn Kommune. Det er ulike deleiere med på begge disse kraftverkene. Stegaros kraftverk ble satt i drift i 2003. Husvollåe kraftverk er under etablering, planlagt driftsstart er høsten 2022.

Tinn Energi & Fiber AS

Tinn Energi & Fiber leverer strøm, fiber, underholdning og smarthjem-produkter til boliger, fritidsboliger, industri og næring i Tinn Kommune.

Stannum AS

Stannum har konsesjon på nettdrift i Tinn Kommune. Nettdrift var tidligere en del av Tinn Energi & Fiber, men ble skilt ut i eget selskap i 2020.

Telemark Kraft AS

Tinn Energi & Fiber AS kjøpte 100% av aksjene i Telemark Kraft i april 2022, og lanserer selskapet som et heldigitalt, landsdekkende strømselskap primært for bedriftsmarkedet.

Tinn Energi Produksjon AS

Eier og drifter 2 mindre kraftverk lokalt i Tinn Kommune. Det er ulike deleiere med på begge disse kraftverkene. Stegaros kraftverk ble satt i drift i 2003. Husvollåe kraftverk er under etablering, planlagt driftsstart er høsten 2022.

Vi har bygget om våre nettsider

Denne nettsiden er nå hjemmesiden for Tinn Energi Gruppen. Ønsker du å bestille strømavtale er dette flyttet til tinnenergifiber.no. Du finner våre strømavtaler ved å klikke på knappen under.

Illustrasjonsbilde Miljø

Vårt bærekraftsarbeid

Vi er i gang med å sertifisere Tinn Energi Eier og datterselskapene; Tinn Energi & Fiber AS, Telemark Kraft AS og Stannum AS som miljøfyrtårn.