Samfunn og støtte

SAMFUNN

Tinn Energi støtter opp om en rekke tiltak i lokalmiljøet

For Tinn Energi er det viktig å engasjere seg og støtte opp om lokalsamfunnet i Tinn Kommune. Vår historie går over 100 år tilbake i tid, og vi har vært en solid bidragsyter i regionen. Som offentlig eid selskap er det helt naturlig å gi tilbake til lokalsamfunnene vi er stolte av. Gjennom våre samarbeidsavtaler med store og små foreninger, idrettslag og kulturarrangementer bidrar vi årlig med totalt inntil kr 300 000.

Vi håper Tinn Energi Støtte kan inspirere deg, slik at vi sammen kan gå foran for en litt grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Søknadsfrist for nye avtaler for 2024 er nå 31.12.2023 – søknad om ny støtte for 2024 som kommer inn før tidsfristen vil bli behandlet og tilsvar sendes ut innen utgangen av februar 2024.

OMSORG I MØRKET

Hvert år deler Tinn Energi ut refleksvester til alle 1. klassinger i vårt distrikt.

Når høstmørket senker seg er det livsviktig å bli sett på skoleveien. Tinn Energi setter fokus på trygg trafikk i nærmiljøet og deler hvert år ut refleksvester til alle 1. klassinger i vår kommune.

Vi i Tinn Energi ønsker å sette fokus på trygg trafikk i nærmiljøet. Vestene gjør barna synlige i mørket, og vi håper de kan bidra til en tryggere skolevei.

Har du spørsmål om våre støtteordninger?

Henvendelser om våre støtteordninger og tiltak kan rettes til Leder for salg og marked, Trond Stridal, på e-post trond.stridal@tinnenergi.no.