Informasjon om kraftutbygging i Tinn kommune

Hogst langs veitrasé og kraftstasjonstomt i uke 13 og 14. Bygging av ny vei fra Nørstegard til kraftstasjonen vil også starte opp i samme periode. Hogst langs rørtrasé starter uke 15/16. Aktiviteten øker nærmere Mai når rørleggingen starter.

kart
Last ned informasjon som PDF her!